Uniswap staje się giełdą centralnie sterowaną

Uniswap jest obecnie najpopularniejszą giełdą zbudowaną na Ethereum. Pomimo ogromnej konkurencji wciąż utrzymuje swoją pozycję. Jednym z ostatnich ulepszeń było wypuszczenie tokena UNI dla wszystkich użytkowników, dzięki któremu będą oni mogli głosować nad przyszłością projektu.

Problemy z wiarygodnością

16.09.2020 twórca tokena UNI rozdystrybuował go w odpowiednich proporcjach. 60% tokenów ma trafić do użytkowników, natomiast pozostałe 40% otrzymali twórcy i inwestorzy. Na blogu możemy wyczytać, że mniejsza część z powyższego podziału będzie „zamrożona” na 4 lata.

Czy rzeczywiście jest ona pozbawiona właściciela ?

Aby to zweryfikować, wystarczy odwiedzić eksploratora blockchaina Ethereum i przejrzeć transakcje wychodzące z adresu 0x8FdB3816FE10E16aaa9b12b3C4688c873EFE2EcA.

Jest to kontrakt Proxy, poprzez który zostało rozdystrybuowane 40% z wszystkich wyprodukowanych UNI. Widzimy tu, że tokeny zostały przesłane na zwykłe adresy Ethereum (tzw. EOA), czyli takie, do których pełny dostęp ma osoba z kluczem prywatnym. Zamiast tego powinny one zostać przesłane na kontrakt typu „Timelock”, do którego dostęp ograniczony byłby czasowo, np. na 4 lata. Tak stworzone smart kontrakty nie pozostawiałyby wątpliwości co do bezpieczeństwa środków na nich zgromadzonych.

Zde”centralizowane głosowania

Ważnym elementem, którego nie można pominąć, jest sam cel tego tokena. Umożliwia on głosowanie nad zmianami w projekcie przez jego posiadaczy. Natomiast wymogiem stworzenia własnej propozycji jest posiadanie 10 milionów tokenów UNI w portfelu.

Obecnie istnieje tylko 15 adresów, które spełniają to kryterium. 14 z nich należy właśnie do zespołu giełdy Uniswap, na którym są przechowywane tokeny z rzekomym czteroletnim zamrożeniem. 1, który pozostaje, to „hot wallet” Binance’a, gdzie trzyma on aktywa zdeponowane przez swoich użytkowników. Zatem jedynie Binance teoretycznie może tworzyć propozycję co do zmian w projekcie. W rzeczywistości mogą robić to także członkowie zespołu, gdyż nie ma różnicy, kto nadaje transakcje, a liczy się tylko odpowiednia liczba UNI w portfelu. Niemniej jednak z tak dużą ilością dostępnych tokenów, każde głosowanie może zostać w łatwy sposób wygrane.

Rozwiązania

Andre Cronje, twórca Yearn.finance wyszedł z inicjatywą i stworzył stronę yuni.finance, gdzie pierwszym celem było zgromadzenie niezbędnej ilości UNI do tworzenia głosowań. Próg udało się osiągnąć, więc możliwe, że już wkrótce będziemy mogli ujrzeć pierwsze propozycje ulepszeń. Kolejnym celem jest zebranie 40 milionów UNI, co umożliwi osiągnięcie kworum w każdym głosowaniu.

Jeśli chodzi o założycieli giełdy Uniswap, to raczej nie mają oni złych intencji, ponieważ wynikiem byłby najprawdopodobniej upadek projektu. Ich zamiarem mogło być pozostawienie furtki w razie gdyby coś nie zadziałało poprawnie, żeby byli w stanie niezwłocznie zareagować. W dodatku, gdyby użytkownicy w przyszłości wymagali rozwiązania całej sytuacji, twórcy mogą w dowolnej chwili przetransferować swoje środki na nowo stworzony kontrakt typu „Timelock”. Pozostawanie przy obecnej sytuacji niewątpliwie ma swoje plusy i minusy, które każdy według swojego uznania powinien rozpatrzyć.

Nie przegap okazji!
Zapisz się na nasz Newsletter!

Otrzymuj najważniejsze raporty z rynku kryptowalut, najcenniejsze wskazówki oraz powiadomienia o nowościach.

Invalid email address
Pamiętaj, w każdej chwili możesz wypisać się z listy.

Zostaw komentarz

Informacje opublikowane na portalu kryptowalut coininsider.pl nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opublikowane na łamach portalu informacje nie stanowią oferty. Coininsider.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem danych prezentowanych w Serwisie. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji na stronie.

Coininsider.pl © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.